Стефани Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за 2020 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 22 имота
страница
 от  2