Стефани Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 6 имота