Стефани Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2020 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 1 имот