Таня Мечева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Трето място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия.
Консултант за 11 имота