Татяна Статева

Татяна Статева
Офис координатор

Как бихте се описали с три думи?

Позитивна, изпълнителна, коректна.

Най-голямо удовлетворение Ви носи ……?

Когато ...