Татяна Статева

Татяна Статева
Офис координатор
052 614 709
0889 106 881

Как бихте се описали с три думи?

Позитивна, изпълнителна, коректна.

Най-голямо удовлетворение Ви носи ……?

Когато ...