Ваня Василева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Консултант за 25 имота
страница
 от  3