Ваня Василева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Консултант за 25 имота
0888455154
страница
 от  3