Васил Драгоев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион София. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион София. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 34 имота
0877744310
страница
 от  3