Васил Драгоев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 12 имота
+359877744310