Васил Драгоев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 33 имота
0877744310
страница
 от  3