Велизар Велев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Оборот от кредити” за 2022 г.
Кредитен консултант