Венцислава Петрова

Венцислава Петрова
Консултант за 17 имота

Как бихте се описали с три думи?

Усмихната, уверена, упорита.

Най-голямо удовлетворение Ви носи ……?

Усмивката ...


страница
 от  2