Весела Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2022 г. Второ място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2022 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2022 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2022 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2022 г. Трето място в категория “Оборот” за 2022 г.
Консултант продажби, консултант за 15 имота
страница
 от  2