Весела Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант продажби, консултант за 16 имота
страница
 от  2