Веселин Илков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2020 г., регион София.
консултант за 11 имота