Веселин Стефанов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 14 имота
страница
 от  2