Владимир Дичев

ЕРА Шампион за 2019
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2019 г. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2019 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за 2019 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 34 имота
0889 106 881
0887 401 199
страница
 от  3