Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2019 г. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2019 г. Второ място в категория “Оборот” за 2019 г.
Консултант за 44 имота
0889 106 881
0887 401 199
страница
 от  4