Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2020 г. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2020 г.
Консултант за 43 имота
0889 106 881
0887 401 199
страница
 от  4