Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2022 г. Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант за 25 имота
+359887401199
страница
 от  3