Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток.
Консултант продажби, консултант за 20 имота
0887401199

Как бихте се описали с три думи?
 

Креативен, позитивен и упорит.
 

Най-голямо удовлетворение Ви носи ……?
 

Семейството ...


страница
 от  2