Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2022 г.
Консултант за 31 имота
0887401199
страница
 от  3