Владимир Влахов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 3 имота