ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2022 г., регион София.
консултант за 5 имота
0895 885 842
0895 885 843