Яница Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот от кредити” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Кредитен консултант за 3 имота