Захари Захариев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2024 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2023 г. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2023 г. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2024 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2023 г. Трето място в категория “Оборот” за 2023 г. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 15 имота
страница
 от  2