Ана Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Второ място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Второ място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Второ място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия.
Управител, консултант за 8 имота
0888 455 145
0888 455 148