Ана Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Трето място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Трето място в категория “Оборот от кредити” за второто тримесечие на 2022 г., регион Тракия.
Управител, консултант за 12 имота
0888 455 145
0888 455 148