Георги Петков

Георги Петков
Управител, консултант за 8 имота