Искрен Иванов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за 2023 г.
консултант за 13 имота
страница
 от  2