Искрен Иванов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за 2022 г.
консултант за 8 имота