Красимир Милтенов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за 2022 г. Трето място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за 2022 г.
Управител, консултант за 2 имота
060 019 924
0889 994 463