Красимир Милтенов

Красимир Милтенов
Управител, консултант за 1 имот
060 019 924
0889 994 463