Красимир Милтенов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за второто тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Управител, консултант за 2 имота
060 019 924
0889 994 463