Красимира Панайотова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 26 имота
страница
 от  3