Красимира Панайотова

ЕРА Шампион за 2023
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2023 г. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2023 г. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 21 имота
страница
 от  2