Магдалена Андонова

Магдалена Андонова
Мениджър бизнес развитие - маркетинг

Как бихте описали себе си с три думи?

Търпелива, Принципна, Позитивна 

Как се виждате след пет години?

По-всеотдайна ...