Маргарита Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Консултант за 18 имота
страница
 от  2