Румен Георгиев

Румен Георгиев
Управител, консултант за 11 имота
0898 533 570
0876 225 607

Въпрос : Моля, опишете с няколко изречения вашата личност.

Отговор: Най-доброто огледало, ...