Румен Георгиев

Румен Георгиев
Управител, консултант за 21 имота

Въпрос : Моля, опишете с няколко изречения вашата личност.

Отговор: Най-доброто огледало, ...

страница
 от  2