Румяна Димитрова

Румяна Димитрова
Управител, консултант за 3 имота
„Екипите винаги постигат повече от всяко едно индивидуално усилие.“