Силвия Костадинова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Управител, кредитен консултант за 7 имота