Светослав Христов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Мениджър екип, консултант за 9 имота
0899 655 555
0877 645 584