Светослав Христов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
Консултант за 35 имота
0899 655 555
0877 645 584
страница
 от  3