ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2022 г., регион Изток.
Мениджър екип, консултант за 7 имота
0899 655 555
0877 645 584