Теодора Димитрова

Теодора Димитрова
Председател на СД

Теодора Димитрова е Основател на ЕРА България и Председател на Съвета на Директорите на Акционерното Дружество „ЕРА България”.

Цялото интервю